Sala vintermarknad 24-25 februari 2012
 
Runhällens Maskin på plats!
 
 
 
 
 
 
Det pratades och provsattes under dagarna två.
 
 
 
 
Tillbaka