Sala vintermarknad 22-23 februari 2008
 
Runhällens Maskin på plats!
Peter som "korvgubbe" lockade många hungriga magar.
Solig dag för marknad!
Det pratades och provsattes under dagarna två.
 
Tillbaka